"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Екипна презентация на ученици пред гостуващ експерт в ПГСГ"Кольо Фичето"

Пепа Арсенова-управител на фирма за недвижими имоти, гостува в часа на преподавателя Йордан Колев в ПГСГ "Кольо Фичето". Тя говори пред аудиторията-ученици от 8-ми до 12-ти клас -специалност "брокер на недвижими имоти", за технологичния процес при реализиране на сделки с недвижима собственост -от заявката до финализирането на сделката. Със сигурност учениците  научиха много от  опитен професионалист като госпожа Арсенова, която представи  темата интересно и увлекателно.

Пред експерта бе представена екипна презентация на ученици,които споделиха своите виждания за възможностите за реализация на млади специалисти в сделките с имоти, а също и запознаха своите съученици със съвременни маркетингови техники в търговския процес.

В изготвянето и представянето на презентационния материал се включиха активно Живко Данев от ХІІа клас и Силвия Стефанова, Елица Дучева и Димитър Георгиев от VІІІ клас.