"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Джуниър Ачийвмънт -България класира проект на ПГСА "Кольо Фичето" на второ място в страната

 

След публикуване на обобщените резултати от селекционната процедура  от екипа на Джуниър Ачийвмънт България – ПГСА „Кольо Фичето”  е класирана на второ място на национално ниво за изпълнение на  Проект „Практични финанси“, който ще  се реализира през настоящата учебната 2018 - 2019 г. Проект „Практични финанси“  се реализира  с институционална подкрепа от страна на Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор, Националната агенция по приходите – като Практическите уроци ще включват казуси, разработени от партньорите по проекта.Проектът предвижда създаване и въвеждане на цялостно и обхватно интерактивно учебно съдържание по финансова грамотност за ученици в 9. и 10. клас.„Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт  на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като „Технологии и предприемачество“, Математика,  Гражданско образование, което пък ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.

Основни  теми в обучението са :

Движение на парите в икономиката

Ролята на държавата

 Бюджетиране

Инвестиране

 Управление на риска