"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ден на отворените врати в ПГСГ"Кольо Фичето" в четвъртък. Седмокласници,родители-очакваме Ви!

 

Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“  кани седмокласници и техните родители на „Ден на отворените врати“- в четвъртък - на 15 - ти март от 18.00 часа в зрителната зала на учебното заведение.
Гостите ще научат за специалностите в ПГСГ„Кольо Фичето“, по които ще се осъществява обучение през новата 2018 - 2019 учебна година - ще се запознаят и с професиите, които се придобиват през петгодишното обучение в гимназията - включващо и трета професионално - квалификационна степен след успешно положени държавни изпити.

Учениците и техните родители ще имат възможност да разгледат базата на училището ,да се запознаят с преподавателския екип и с разнообразната извънкласна дейност, която предоставя гимназията.

Уважаеми родители! Скъпи седмокласнициелате на срещата в ПГСГ„КольоФичето”четвъртък -15 – март - 18 часа - Очакваме ви!