"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Ден на народните будители

1 ноември - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на небивал възход. Изключение не прави и България. Миналото изобилства от цяла плеяда духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода. Историята е съхранила имената на всички тях - живели, работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина. 

На 1 ноември в центъра на нашия град се събраха представители на Регионално управление на образованието, на всички училищни институции и детски градини, за да отдадат почит на паметта на българските просветни дейци и революционери. Тържествено се поднесоха цветя пред барелефа на Ради Иванов Колесов (на сградата на читалище "Съгласие-1862").