"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

БЧК и училищното ръководство инициираха лекция в ПГСГ"Кольо Фичето"

 

Първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, здравна просвета, водноспасителна дейност и дейността на младежката организация на БЧК-това бяха темите ,с които се запознаха учениците от 8 и 9 клас на Професионална Гимназия по Строителство и Геодезия „Кольо Фичето“.Те научиха и за фондонабирателните кампании на Български Младежки Червен Кръст, както и с превенцията на зависимостите. 

Лекцията бе инициирана от Областното ръководство на БЧК и ръководството на ПГСГ“Кольо Фичето“.

По време на лекцията беше представен интерактивен клип,който разказа за дейността на младежите червенокръстци. Учениците от ПГСГ“Кольо Фичето“ задаваха своите въпроси на представителите на БЧК - Гергана Георгиева и Пейо Пеев .Разговорът бе въздействащ и несъмнено подпомага развитието на здравната култура на учениците.

Голям интерес бе проявен и към филма за здравословния начин на живот през погледа на съвремения човек.