"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Бъдещи строителни техници и дизайнери се запознаха с принципите на изграждане на жилищна ел.инсталация

Ученици от ПГСА“Кольо Фичето“ от специалностите „Архитектура и строителство“ и „Интериорен дизайн“ посетиха обект ,където изявеният специалист ,майстор и приятел на ямболската строителна гимназия- Димитър Александров  обясни  на бъдещите строителни техници и дизайнери принципите на изграждане на електрическата мрежа в жилищен дом.При това  qимпровизирания урок бе подплътен с  примери от модерните решения   за изграждане на ел.инсталации,които са съобразени изцяло както  със строителните и архитектурните решения , така и с  интериорните виждания и идеи на дизайнерите.Заниманието бе прието и като прелюдия към новата учебна година,за която в ПГСА"Кольо Фичето"-Ямбол е обявен  прием и в атрактивната  специалност "Електрически инсталации",която ще обучава и дава  търсената и отлично платена професия ел.техник.В крайна сметка  заниманието ,което продължи повече от час ,бе изключително полезно и удовлетворяващо за бъдещите специалисти .И този урок ,организиран от ръководството на ПГСА“Кольо Фичето“,е показателен за  това ,че в ямболската строителна гимназия се прави всичко необходимо, за да могат учениците да черпят опит от най-добрите в бранша и съответно да  станат квалитетни специалисти ,които да са търсени и ценени в професията.Инициативите продължават...