Facebook
ПГСА "Кольо Фичето"
Професионална гимназия по строителство и архитектура в град Ямбол

Училищен екип

 

Мария Тонкова - Директор

 

Милена Тонева - ЗД УД

 

Йордан Колев - ЗД УПД

 

Димитър Колев- старши учител по Български език и литература

 

 

Константина Арнаудова - старши учител по Английски език

 

Надежда Желязкова - старши учител по Руски език

 

Пенка Игнатова - старши учител по Математика

 

 

Евгени Генов - учител по Компютърна графика

 

Юлия Търкаланова - старши учител по История и цивилизация, Психология и логика, География и икономика, Философия, Свят и личност

 

Теодора Тенева - учител по Биология и здравно образование

 

Андреан Илчев - учител по Физическо възпитание и спорт

 

инж. Зоя Димитрова - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

 

 арх. Иван Арнаудов - учител по теоретично обучение професионална подготовка 

 

инж. Станислав Димов - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

 

инж. Ваня Йорданова - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

инж. Силвия Наумова - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Радостина Пеева - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Йордан Йорданов - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Тодорка Бел - учител по учебна практика

 

Стоилка Маркова - учител по английски език

 

 

 

инж. Петър Василев - учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Марияна Иванова - дизайнер, учител по теоретично обучение професионална подготовка

 

Димитрина Кабакова - педагогически съветник

 

Кръстьо Димитров - главен счетоводител

 

Петя Стоянова - счетоводител

 

 

 

Нели Енчева - завеждащ административна служба