Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

 професия: ”БРОКЕР”

 

трета степен на професионална квалификация 

прием след VІІ клас

е нова специалност за ПГСГ”Кольо Фичето”. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите.

Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

  • Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
  • Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
  • Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
  • Консултант във фирми по управление на проекти за развитие на недвижима собственост.