Facebook
ПГСА "Кольо Фичето"
Професионална гимназия по строителство и архитектура в град Ямбол

Компютърна графика

КОМПЮТЪРНА  ГРАФИКА

 

професия  " КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК"

 

Трета степен на професионална квалификация
прием след 
VII клас