Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Геодезия

ГЕОДЕЗИЯ

 

Професия: "ГЕОДЕЗИСТ"

 

Трета степен на професионална квалификация
прием след
VIIклас

 

УЧЕНИЦИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ ДА:

 • Трасират и проектират надземни и подземни съоръжения    
 • Планират благоустрояването на населените места и землища
 • Трасират и изграждат магистрали и хидросъоръжения
 • Трасират и изграждат електро, газо и топлопроводи
 • Изготвят скици и документи за строителството
 • Компютърно проектиране и чертане

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

 • Възможност ДА СЪЗДАДАТ   СОБСТВЕН БИЗНЕС ;
 • В геодезически фирми;
 • В проектантски и консултантски фирми;
 • В строителни фирми;
 • В технческите служби към общините;
 • В Агенция по кадастър ;
 • В геологията и археолегията;
 • В навигацията;