Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Клуб Художествена гимнастика

 

 

Цел на обучението:

  • Подпомагане на общото физическо развитие и усъвършенстване на двигателните способности на обучаващите. Всестранно и хармонично развитие на личността, съчетаваща в себе си физическо съвършенство и духовно богатство.

Очаквани резултати:

  • Укрепване на здравето и подпомагане на творческите умения. Формиране на двигателни способности и навици, възпитаване на морално-волеви и естетически качества, характерни за художествената гимнастика.