Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Училищен конкурс за есе и рисунка за 3-ти март в ГСАГД "Кольо Фичето"

 

ГСАГД"КОЛЬО ФИЧЕТО" О Б Я В Я В А

 

 УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА ПО ПОВОД ТРЕТИ МАРТ НА ТЕМА:

ЕСЕ – „СВОБОДАТА ДНЕС – ПОНЯТИЕ И РЕАЛНОСТ“

РИСУНКА – „ОБРАЗА НА СВОБОДАТА ДНЕС“

 

            В конкурса могат да участват ученици от ГСАГД „Кольо Фичето“ от VІІІ до ХІІ клас, които проявяват интерес към обявената тема.

 

І. ЦЕЛИ:

- Провокиране на творческия потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи у младите хора;

- Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на учениците;

- Стимулиране създаването на литературни и художествени произведения от учениците.

 

            А. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

 

ЕСЕ – „СВОБОДАТА ДНЕС – ПОНЯТИЕ И РЕАЛНОСТ“

 

            Условия за участие:

 1. Всеки автор може да участват с най-много две творби в направлението.
 2. Творбите се изпращат по електронен път на e-mail: pgsg_ymb@abv.bg или на хартиен носител в училище. Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружена със следната информация:
 • трите имена и възраст на участника;;
 • име на училището в което се обучава
 • точен адрес, телефон и e-mail за връзка
 1. Предоставените за конкурса творби няма да бъдат връщани на участниците

 

Б. РИСУНКА

РИСУНКА – „ОБРАЗА НА СВОБОДАТА ДНЕС“

 

Условия за участие:

 1. Всеки автор може да участват с най-много две творби в направлението.
 2. Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор – акварел, темперни бои, пастели, графика, туш, молив и др.
 3. Формат 35/50 см.
 4. Всяка на гърба да съдържа следната информация:
 • трите имена и възраст на участника;;
 • име на училището в което се обучава
 • ръководител
 • точен адрес, телефон и e-mail за връзка
 1. Творбите се изпращат на адрес:

гр.Ямбол, ул.“Битоля“ 35

ГСАГД „Кольо Фичето“

или се предоставят на място в канцеларията на училището.

 1. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба - подредена във фоайето на гимназията по време на награждаването на участниците.

 

ІІ. СРОКОВЕ:

 

 1. Краен срок за получаване на конкурсните материали – до 26.02.2021 г.
 2. Обявяване на резултатите – на 02.03.2021 г. на сайта на ГСАГД „Кольо Фичето“ https://pgsa-yambol.org
 3. Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови места участници ще се извърши на 02.03.2021 г. в ГСАГД „Кольо Фичето“

 

От всяко направление ще бъдат отличени І, ІІ, ІІІ място с грамоти и материални награди.

 

Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разглеждани и журирани.

 

Класирането ще се извърши от жури – в състава на което ще се включат експерти в областта на българския език и литература и доказани художници от областта.

 

Адрес за изпращане на творбите:

8600 гр.Ямбол, ул.“Битоля“ 35

ГСАГД „Кольо Фичето“

За конкурса по повод трети март

 

            За повече информация – преподавателите по български език и литература – Димитър Колев и Гергана Кръстева и преподавателите по рисуване и дизайн – Димитър Братанов и Красимира Койнова

 

 

Училищен конкурс за есе и рисунка за 3-ти март в ГСАГД "Кольо Фичето" - Изображение 1