Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Преференция от елитен университет за ученици от ГСАГД"Кольо Фичето"!

Учениците от ГСАГД“ Кольо Фичето“ ще се ползват с преференции при кандидатстване в Минно-геоложкия  университет „Св.Иван Рилски „ в София. Това съобщи  преподавателят по газови специалности  от елитното висше учебно заведение  доцент Мартин Бояджиев
Той гостува в ГСАГД“Кольо Фичето“ ,заедно с колегата си - асистент  Марин Евгениев и  Борислав Нечев от „Овергаз“.Тримата  запознаха  учениците  ,които се обучават в специалностите „Геодезия“ и „Строителен техник“, с изключителните перспективи за реализация пред геодезистите, а също и пред  бъдещите  техници на енергийни съоръжения и инсталации. Точно "Геодезия" и "Газова техника" са двете специалности ,които са заложени  като нови в предстоящия план-прием  на ГСАГД“Киольо Фичето“-кампания 2022.
Преподавателите от висшите училища  демонстрираха  и работа с геодезични  уреди от най-ново поколение и това предизвика голям интерес сред учениците.Демонстрирана бе работа с  360-градусова призма,с роботизирана  тотална станция,както и  с дрон за фотограметрични измервания .Демонстрирани бяха и възможностите на приемника за глобални навигационни системи. ГСАГД“Кольо Фичето“ също разполага с  геодезични уреди от най-ново поколение, за да може обучението на бъдещите геодизисти и строителни техници да бъде на най-високо ниво.
Посещението на специалиста от Овергаз-проектант-геодезиста Борислав Нечев е свързано и с това,че  ГСАГД“Кольо Фичето“ е  партньор  и участник в образователната програма на Овергаз,като предстои да се разкрие специалността  "Газова техника"  с  Прием 2022-ра.
Преференция от елитен университет за ученици от ГСАГД"Кольо Фичето"! - Изображение 1Преференция от елитен университет за ученици от ГСАГД"Кольо Фичето"! - Изображение 2Преференция от елитен университет за ученици от ГСАГД"Кольо Фичето"! - Изображение 3Преференция от елитен университет за ученици от ГСАГД"Кольо Фичето"! - Изображение 4