Facebook
ПГСА "Кольо Фичето"
Професионална гимназия по строителство и архитектура в град Ямбол

Ваня Стойкова -декан на  ямболския Факултет "Техника и технологии" към Тракийски унивситет -Стара Загора,лично връчи удостоверения на педагозите  от ямболската строителна гимназия ,които  завършиха курс "Иновативни средства за обучение".Ръководството на ПГСА"Кольо Фичето" за пореден път финансира обучението на педагогическия екип ,за да се продължи посоката на обучение в безспорно най-проспериращото учебно заведение на територията на областта.Перспективата  е  въвеждането на иновации от най-различно естество в учебния процес ,а това , съчетано с безспорния професионализъм на педагозите  и уникалната база ,както в учебния корпус ,така и в корпуса за практическо обучение,прави ПГСА"Кольо Фичето" изключително притегателно и перспективно място за учениците  от Ямбол и региона.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5