Facebook

ГСАГД "Кольо Фичето"

Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол


 

Професионалните училища са едно от новите лица на българската образователна система. Всички те , повече или по – малко ,стават все по – търсени и атрактивни. Те предлагат не само  професия, но и добра общообразователна подготовка и култура. Дават възможност на младата личност да реализира интересите си в различни области, максимално да изяви интелект и образование. Това е и водеща политика на нашето училище - ГСАГД "Кольо Фичето".

 

Актуални новини